Yardım Ücretler Kayıt Ol Giriş Yap

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu kullanım sözleşmesi, İkipara Teknoloji A.Ş. (bundan sonra İkipara olarak anılacaktır) ile www.ikipara.com veya herhangi bir ilişkili web sitesi, API veya mobil uygulama (kısaca "İkipara") 'ya üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020

BÖLÜM 1: GENEL KULLANIM

1. Taraflar.

1.1. İkipara. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İkipara Teknoloji A.Ş. ifade eder.

1.2. Bitcoin. Bitcoin; dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir.

1.3. Bitcoin Cüzdanı. Bitcoin Cüzdanı; bitcoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin adresler arasında transfer edilebilir. Bu bitcoin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

1.4. Kullanıcı. Kullanıcı; siteye üye olan ve İkipara tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

1.5. Site. www.ikipara.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı herhangi bir ilişkili web sitesi, API veya mobil uygulamadan oluşan internet sitesi.

2. Temel Ücretlendirme Hizmetleri.

2.1. İkipara, hizmetlerle ilgili ücretlerini sitenin Ücretler bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.ikipara.com/pricing adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup Ücretler bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

2.2. İkipara, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. İkipara, dilediği zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.3. İkipara, TL yatırma ve/veya TL çekme işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2.4. Site üzerinden gerçekleşen kripto para transferleri iade edilemez, dolayısıyla İkipara tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

3. Temel Hak ve Yükümlülükler.

3.1. Uygunluk. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan kullanıcı sorumludur. İkipara, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir.

3.2. Telif Hakkı. İkipara hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran İkipara’dır. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı İkipara'ya aittir. İkipara, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.3. Kullanıcı Hesabı. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde İkipara, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. İkipara'nın bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı hiçbir hak talep edemez. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai sorumluluk da kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya iade edilir.

3.3.1. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, İkipara'nın aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle İkipara'nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya iade edilir.

3.4. Kullanıcı Bilgisi. Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve İkipara servislerinin kullanılması halinde İkipara hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.5. Kullanıcı Hataları. Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. İkipara'nın işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği maddeleri yerine getirmesi halinde İkipara Teknoloji A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai yaptırımdan mesul tutulamazlar.

3.6. Cezai Sorumluluk. Kullanıcının site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. İkipara'nın hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.1. Kullanıcı, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcının hukuka aykırı işlem yapmasının fark edilmesi halinde, İkipara hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, İkipara, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir.

3.7. Kimlik ve Adres Belgeleri. Site üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadan işlem yapmak isteyen kullanıcı, kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Aksi takdirde, İkipara, işlem yapmama ve/veya kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

3.7.1. Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin İkipara tarafından talep edildiği takdirde kullanıcı, kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Aksi takdirde, İkipara, işlem yapmama ve/veya kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

3.8. Şüpheli İşlem. İkipara, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.

3.8.1. İkipara, şüpheli hesaplar üzerinde, kullanıcıların hesap hareketlerini ve işlemlerini takip etme hakkına sahiptir. Gerek görüldüğü durumlarda İkipara, işlem yapmama ve/veya kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

3.9. Güvenlik. İkipara, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda İkipara, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. İkipara, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. İkipara tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve İkipara servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (3.4) hükümleri geçerli olacaktır.

3.9.1. Kullanıcı, kendi hesabının güvenliğini sağlamak zorundadır. Tavsiye edilen güvenlik önlemleri:

3.9.1.1. Mininum 8 haneli, içerisinde 1 küçük harf, 1 büyük harf ve/veya en az 1 sayı bulunan güçlü bir şifre kullanılması.

3.9.1.2. Kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması.

3.9.1.3. Site'de kullanılan şifrenin yalnızca Site'de kullanılması.

3.9.1.4. Site’ye her zaman “https” yoluyla bağlantı kurulması ve siteye girişlerde “https://www.ikipara.com” ya da "https://ikipara.com" adreslerinin kontrol edilmesidir. Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından İkipara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.9.2. İkipara destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. İkipara bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, İkipara bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

3.10. Platform. İkipara bir kripto para alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma, fiyat teklifi veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. İkipara bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları İkipara belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan İkipara sorumlu tutulamaz.

3.10.1. İkipara benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından İkipara haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zarar ve kayıplardan İkipara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.11. Zarar ve Kayıplar. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladığını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan İkipara'yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcı sorumludur. Kullanıcının, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda İkipara'dan hiçbir hak talep edemez.

3.11.1. İkipara üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından İkipara sorumlu tutulamaz.

3.11.2. İkipara, Kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Ancak İkipara'nın tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından dolayı İkipara sorumlu tutulamaz.

3.11.3. Site'nin kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan İkipara sorumlu değildir.

3.12. Para Yatırma. İkipara, kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde İkipara, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı madde (3.14.5)'de yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir.

3.12.1 Kullanıcı, işbu siteye beyan ettiği miktardaki Türk Lirası mevduatını, 7 gün içerisinde talep ettiği banka hesabı üzerine transfer etmek ile yükümlüdür.

3.12.2. İşbu, sözleşmenin (3.12.1) hükmünün ihlali neticesinde, İkipara, kullanıcının para yatırma talebini önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

3.12.3. İkipara, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan İkipara sorumlu olmayacaktır.

3.13. Para Çekme. İkipara, kullanıcı tarafından talep edilen havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan İkipara sorumlu olmayacaktır.

3.14. İşlem Süreleri. İşbu sözleşmenin ilgili maddelerinin ihlali neticesinde doğacak olan işlem süreleri ve ilgili maddelerin işlem süreleri aşağıda belirtilmektedir.

3.14.1. İşbu Kullanıcı tarafından geçerli para transferi durumunda, ilgili tutar transfer tarihinden itibaren azami 2 (İki) iş günü içerisinde ilgili kullanıcının hesaba aktarılır.

3.14.2. İşbu Kullanıcı tarafından eksik bilgi içeren, yetersiz miktarda ve/veya hatalı para transferi durumunda, ilgili tutar transfer tarihinden itibaren azami 5 (Beş) iş günü içerisinde iade edilir.

3.14.3. İşbu Kullanıcı tarafından talep edilen para çekme işleminde, ilgili tutar işlem tarihinden itibaren azami 3 (Üç) iş günü içerisinde ilgili banka hesabına aktarılır.

3.14.4. İşbu Kullanıcı tarafından resmi tatiller ve/veya mesai saatleri dışında yapılan para transferi durumunda, ilgili tutar işlemi takip eden ilk iş günü içerisinde işleme alınır.

3.14.5. İşbu sözleşmenin (3.8 , 3.12)' nin ihlali neticesinde, ilgili tutar işlem tarihinden itibaren azami 5 (Beş) iş günü içerisinde iade edilir.

3.14.6. İşbu sözleşmenin (3.3 , 3.3.1)' nin ihlali neticesinde, ilgili kripto para miktarı, işlem tarihinden itibaren azami 5 (Beş) iş günü içerisinde iade edilir.

3.14.7. İşbu sözleşmenin (3.14.6) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından İkipara ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgileri ve/veya talep edilen bitcoin adresinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan İkipara sorumlu değildir.

3.15. Kullanıcı Mevduatı ve Bloke. Site üzerinde yeni oluşturulan bir hesabın tüm kullanılabilir ve re'sen bakiyesi 0.00 TL ve 0.00000000 BTC (Bitcoin)' dir. Kullanıcı mevduatının oluşması için, kullanıcının para transferi ve/veya bitcoin transferi gerçekleştirmesi gerekir.

3.15.1. Site üzerinde gerçekleşen tüm alım satım işlemleri, TL ve Bitcoin çekme işlemleri, ilgili hesabın kullanılabilir bakiyesi üzerinden gerçekleşir.

3.15.2. İkipara, şüpheli işlem durumlarında madde(3.8 , 3.8.1) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin kullanıcı mevduatının bir miktarına veya tamamına önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın bloke koyabilir. İkipara'nın bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı hiçbir hak talep edemez.

3.16. Kullanıcıların İkipara ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, İkipara, işlem yapmama ve/veya kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma, askıya alma veya hukuki yollara başvurma haklarına sahiptir.

4. Vergi Yükümlülüğü.

4.1. Vergi. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur.

5. Gizlilik.

5.1. Gizlilik Politikası. İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan Gizlilik politikası' na site üzerinde ayrı bir sayfada yer verilmekte ve bu sözleşmedeki tüm hükümleri içermektedir. İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

6. Hukuk ve Yetki.

6.1. Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

7. Sözleşme Değişiklikleri.

7.1. İkipara, bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.

8. Yürürlülük ve Kabul.

8.1. Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Sözleşmesi İkipara tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

8.2. Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Site’yi ve Site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan İkipara sorumlu tutulamaz.

BÖLÜM 2: SORUMLULUK REDDİ BEYANI

1. 3.Parti uygulama ve yazılımlar.

1.1. Site üzerinde yer alan her türlü piyasa tablo ve grafikleri, bu konularda hizmet alınan üçüncü kişi ve kuruluşlardan temin edilmiş olup, İkipara tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde yer alan tüm piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan piyasa bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı İkipara sorumlu değildir.